Schůzka dětí – 21. května 2021 + (soutěž – sobota 22. května 2021)

Schůzka dětí proběhne 21. května 2021 od 16,00 hod., kdy se  opět sejdeme na hřišti u nemocnice.

Odjezd na soutěž do Košťálova – v sobotu 22. května 2021 od hasičárny v Jilemnici:

                – 8,30 hod.   – kategorie – STARŠÍ

                – 12,30 hod. – kategorie – MLADŠÍ

POZOR – nezapomenout vzít sebou potvrzení o testování !!!!

Schůzky jsou stále podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. (Podmínky v informaci ke schůzce 7. května 2021 – viz níže).

Důležitá informace – od 17. května 2021 bude ve školách probíhat testování pouze v pondělí, tudíž již nebudete moci využít možnosti čestného prohlášení. Do páteční schůzky totiž uplyne více než 72 hodin. Proto vám doporučujeme objednat se na čtvrtek 20. května 2021 nebo pátek 21. května 2021 na antigenní testování do testovacího centra v Jilemnici.

Tento výsledek antigenního testu využijete následně i na sobotní (22. května 2021) soutěži Plamen, která proběhne v Košťálově. Dopoledne budou soutěžit kategorie starších a odpoledne kategorie mladších.

Varianta samotestování by pro vás byla náročnější, protože výsledek platí pouze pro jednu danou akci. Test se proto musel obstarávat 2x – jednou na páteční schůzku a jednou na sobotu.

Sledujete prosím pravidelně tyto naše stránky, kde budeme zveřejňovat případné nové informace.

Rubriky: akce, mládež, nezařazené, soutěže | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka dětí – 21. května 2021 + (soutěž – sobota 22. května 2021)

Schůzky dětí a dorostu od 7. května 2021

Vážení rodiče,     (aktualizace 3/5/2021)

na základě současné epidemiologické situace obnovujeme od pátku 7. května  2021 naši sportovní činnost.

První schůzka dětí proběhne 7. května 2021 od 16,00 hod., kdy se  sejdeme se na hřišti u nemocnice. Schůzky dorostu budou ještě upřesněny.

Schůzky jsou podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (test musí být povolený Ministerstvem zdravotnictví). Jsou stanoveny následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Možnosti prokázání testu:

1) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

2) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

4) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 2), resp. v případě podle bodu 3) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

Od Vás rodičů potřebujeme doložit absolvování testu s negativním výsledkem.  Provedení testu může proběhnout v testovacím místě, ve škole nebo ve výjimečných případech i samotestováním v místě schůzky (test si musí každé dítě donést a musí být určen pro sebetestování a povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou). Negativní výsledek testu lze doložit potvrzením z odběrového místa, nebo čestným prohlášením rodičů (viz příloha).

Předpokládáme, že především využijete možnost doložení testu čestným prohlášením v případě testování ve škole (viz příloha) nebo dokladem z testovacího místa.

Bez doložení testu nebude Vašemu dítěti účast na schůzce umožněna !!!

Schůzky budou probíhat za dodržení všech epidemiologických opatření.

Těšíme se na Vaši hojnou účast na schůzkách

Soutěž Plamen proběhne dne 22. května 2021 (nutné doložit test, jako na schůzkách)

Sledujete prosím pravidelně tyto naše stránky, kde budeme zveřejňovat případné nové informace.

                                                                                              Vedoucí mládeže

Čestné-prohlášení-Kovid-3-5-2021

Rubriky: abeceda, akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzky dětí a dorostu od 7. května 2021

Schůzky 9. a 16. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě současné epidemiologické situace jsme nuceni zrušit plánované schůzky na páteční terminy 9. a 16. 10. 2020.

Věříme, že další schůzky se již budou moci uskutečnit v pravidelných pátečních termínech.

O dalším vývoji vás budeme včas informovat.

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzky 9. a 16. 10. 2020

Aktuální informace

Na základě aktuální epidemiologické situace je po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje plánovaná soutěž na 17. 10. 2020 – Závod požárnické všestrannosti zrušena.

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální informace

SOUTĚŽ + SCHŮZKY

Vzhledem k situaci, která nastala Vás žádáme o informaci, zda se Vaše dítě zúčastní soutěže 17.10.2020 – tuto informaci potřebujeme z důvodu nahlášení družstev, která jsou pětičlenná. Samozřejmě, že nikdo není zatím schopen říci, zda vůbec soutěž bude, ale musíme být připraveni na vše. Informaci nám, prosím, podejte do středy 7.10. na tel. č. Prchlíková Alena-603244301 nebo Adámek Štěpán – 736457392.

Co se týká pátečních schůzek a dalších informací, tak prosím sledujte naše internetové stránky

www//hasici.jilemnice.cz – zde vždy ve čtvrtek uveřejníme aktuální informace. Děkujeme.

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SOUTĚŽ + SCHŮZKY

Dotační fond Libereckého kraje

V letošním roce podalo město Jilemnice žádost o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti Požární ochrany – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Žádost nám byla úspěšně schválena a Město Jilemnice obdrželo pro naší jednotku požární ochrany požadované finanční prostředky. Konkrétně se jedná o „Obnovu ochranných prostředků“. Tímto se nám podaří částečně obnovit ochranné prostředky – vesty výstražné (reflexní), zásahové boty, zásahové kalhoty, zásahové kabáty a zásahové rukavice.

Náklady na tuto akci v celkové výši 51.854,- Kč  budou kryty ze 59% (30.478,17 Kč) z Dotačního fondu Libereckého kraje a ze 41% (21.375,83 Kč) z rozpočtu Města Jilemnice.

Rubriky: nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotační fond Libereckého kraje

Tábor – Miletínské Lázně 2020

Aktuální zpravodajství z Miletínských Lázní

Sobotní táborové noviny – (18. 7. 2020)

Páteční táborové noviny – (17. 7. 2020)

Čtvrteční táborové noviny – (16. 7. 2020)

Středeční táborové noviny – (15. 7. 2020)

Úterní táborové noviny – (14. 7. 2020)

Pondělní táborové noviny – (13. 7. 2020)

Nedělní táborové noviny – (12. 7. 2020)

Sobotní táborové noviny – (11. 7. 2020)

Páteční táborové noviny – (10. 7. 2020)

Čtvrteční táborové noviny – (9. 7. 2020)

Středeční táborové noviny – (8. 7. 2020)

Úterní táborové noviny – (7. 7. 2020)

Pondělní táborové noviny – (6. 7. 2020)

Nedělní táborové noviny – (5. 7. 2020)

Soustředění je pořádáno za finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Rubriky: akce, Miletínské Lázně 2020, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor – Miletínské Lázně 2020

Grantový program SPORT – Jilemnice – 2020

V letošním roce jsme obdrželi od Města Jilemnice z grantového programu Sport 2020 49.100,- Kč. Z této částky je určeno 43.100,- Kč na celoroční sportovní činnost s kolektivy mládeže a 6.000,- Kč na tradiční hasičský víceboj

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Grantový program SPORT – Jilemnice – 2020

Tábor – Miletínské Lázně 2019

Aktuální zpravodajství z Miletínských Lázní

Sobotní táborové noviny – (13.7.2019)
Páteční táborové noviny – (12.7.2019)
Čtvrteční táborové noviny – (11.7.2019)
Středeční táborové noviny – (10.7.2019)
Úterní táborové noviny – (9.7.2019)
Pondělní táborové noviny – (8.7.2019)
Nedělní táborové noviny – (7.7.2019)
Sobotní táborové noviny – (6.7.2019)
Páteční táborové noviny – (5.7.2019)
Čtvrteční táborové noviny – (4.7.2019)
Středeční táborové noviny – (3.7.2019)
Úterní táborové noviny – (2.7.2019)
Pondělní táborové noviny – (1.7.2019)
Nedělní táborové noviny – (30.6.2019)
A tábor začíná …(29.6.2019)
Soustředění je pořádáno za finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Rubriky: akce, Miletínské Lázně 2019, nezařazené | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor – Miletínské Lázně 2019

Dotační fond Libereckého kraje

V letošním roce podalo město Jilemnice dvě žádosti o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti Požární ochrany – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Jedna žádost nám byla úspěšně schválena a Město Jilemnice obdrželo pro naší jednotku požární ochrany požadované finanční prostředky. Konkrétně se jedná o „Obnovu ochranných prostředků“. Podaří se nám tímto částečně obnovit ochranné prostředky – zásahové kalhoty, kabát, zásahovou přilbu a zásahové rukavice.
Náklady na tuto akci budou kryty ze 60 % (38.335,23 Kč) z Dotačního fondu Libereckého kraje a ze 40 % (25.620,27 Kč) z rozpočtu Města Jilemnice

Rubriky: nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotační fond Libereckého kraje