Schůzky děti – od 3. září 2021

Pravidelné schůzky dětí začnou od 3. září 2021 od 16,00 hod., kdy se sejdeme v hasičárně

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzky děti – od 3. září 2021

Dotační fond Libereckého kraje

V letošním roce podalo město Jilemnice žádost o účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti Požární ochrany – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Žádost nám byla úspěšně schválena a Město Jilemnice obdrželo pro naší jednotku požární ochrany požadované finanční prostředky. Konkrétně se jedná o „Obnovu ochranných prostředků“. Tímto se nám podaří částečně obnovit ochranné prostředky – vesty výstražné (reflexní), zásahové kalhoty, zásahové kabáty, zásahové rukavice, zásahové přilby, svítilny na přilby a držáky svítilen.

Náklady na tuto akci v celkové výši 68.996,- Kč  budou kryty z 59,42 % (41.000,- Kč) z Dotačního fondu Libereckého kraje a ze 40,58 % (27.996,- Kč) z rozpočtu Města Jilemnice.

Rubriky: nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotační fond Libereckého kraje

Tábor – Miletínské Lázně 2021

Aktuální zpravodajství z Miletínských Lázní

Sobotní táborové noviny – 17.7.2021

Páteční táborové noviny – 16.7.2021

Čtvrteční táborové noviny – 15.7.2021

Středeční táborové noviny – 14.7.2021

Úterní táborové noviny – 13. 7.2021

Pondělní táborové noviny – 12.7.2021

Nedělní táborové noviny – 11.7.2021

Sobotní táborové noviny – 10.7.2021

Páteční táborové noviny – 9.7.2021

Čtvrteční táborové noviny – 8. 7. 2021

Středeční táborové noviny – 7. 7. 2021

Úterní táborové noviny – 6. 7. 2021

Pondělní táborové noviny – 5. 7. 2021

Nedělní táborové noviny – 4.7.2021

A tábor začíná … (3. 7. 2021)

Soustředění je pořádáno za finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje

Rubriky: abeceda, akce, Miletínské Lázně 2021, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor – Miletínské Lázně 2021

Dotace z MŠMT ČR

V letošním roce se nám podařilo získat na pořádání tábora v Miletínských Lázních v termínu 3. – 17. července 2021 dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Rubriky: Miletínské Lázně 2021, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotace z MŠMT ČR

Informace k táboru

Vážení  rodiče,

zasílám další informace k táboru.

Zahájení tábora – 3. července 2021 v Miletinských Lázních – předání dítěte na tábor provede rodič, popř. odpovědný zástupce dítěte v čase 13,30 – 14,30 hod.

Pro ty, kteří neprodělali COVID-19 (dle níže uvedené výjimky) jsme zajistili testování, které proběhne přímo při předání dítěte do tábora v Miletínských Lázních a následně pak opakovaně dne 10/7/21.

V příloze posílám aktuální potvrzení bezinfekčnosti pro děti, prosím o vytištění a vyplnění (pro ty kdo nemá možnost tisku bude formulář k vyplnění k dispozici při předání dítěte do tábora) a dále aktualizované pokyny.

Z testování mají výjimku:

– děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19. Zároveň je toto nutné doložit certifikátem, který lze stáhnout na Očkovacím portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky – www. ocko.uzis.cz.

Na Vás rodiče máme prosbu o potvrzení přijetí tohoto E-mailu, které prosíme proveďte obratem na tento E-mail: josef.cerman@centrum.cz  (č.t.: 724 180 029).

.

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na brzkou odpověď.

V případě jakýchkoliv změn, Vás budeme informovat

S pozdravem

Vedení tábora

 Ing. Josef Cerman

Velitel SDH Jilemnice

č.t.: 724 180 029

E:mail: josef.cerman@centrum.cz

Pokyny

Bezinfekčnost

Rubriky: abeceda, akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k táboru

Schůzka dětí – 25. června 2021-schůzka zrušena

Dnešní schůzka z důvodu deštivého počasí je zrušena

Schůzka dětí v pátek dne 25. června 2021 od 16,00 hod., kdy se  opět sejdeme na hřišti u nemocnice.

POZOR – nezapomenout vzít sebou potvrzení o testování !!!!

Schůzky jsou stále podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. (Podmínky – viz níže).

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka dětí – 25. června 2021-schůzka zrušena

Informace k táboru – testování dětí

Vážení  rodiče,

všichni asi jako my sledujete podmínky,  za jakých bude možná účast dětí na našem táboře v Miletínských Lázních v termínu 3. – 17. 7. 2021. Během posledního týdne se podmínky na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR změnily asi 3x.

Zatím, podle známých a zveřejněných podmínek předpokládáme, že bude stačit POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (tzv. antigenní test) s negativním výsledkem, který se musí opakovat po 7 dnech.

Jako vedení tábora jsme se dohodli, že pro Vás toto testování zajistíme a Vám ušetříme mnoho času a starostí se zajišťováním termínu v testovacím centru. Vlastní testování dětí proběhne 3. 7. 2021 přímo v Miletínských Lázních při předání Vašeho dítěte do tábora a opakovaný test následně pak v průběhu tábora 10. 7. 2021.

Toto testování  máme zajištěno ve spolupráci s Červeným křížem a bude na to využito volných testů, na které mají nárok všichni pojištěnci zdravotních pojišťoven.

Z testování mají výjimku:

– děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19. Zároveň je toto nutné doložit certifikátem, který lze stáhnout na Očkovacím portálu občana na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky – www. ocko.uzis.cz.

Na Vás rodiče máme prosbu na odsouhlasení tohoto způsobu testování, které prosíme proveďte prosím obratem na tento E-mail: josef.cerman@centrum.cz  (č.t.: 724 180 029) a při předávání Vašeho dítěte do tábora toto potvrdíte písemně, jako odpovědný zástupce dítěte.

V případě, že se Vaše dítě nebude muset testovat z důvodu výjimky, kterou doložíte certifikátem (viz výše) prosíme o sdělení i této informace, abychom věděli kolik testovacích sad musíme na tábor zajistit.

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na brzkou odpověď.

V případě jakýchkoliv změn, Vás budeme informovat

S pozdravem

Vedení tábora

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k táboru – testování dětí

Dětský tábor 2021

Poslední volná místa

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dětský tábor 2021

JAK DOLOŽIT TESTOVÁNÍ :

POZOR – nezapomenout vzít sebou potvrzení o testování !!!!

Schůzky jsou stále podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. (Podmínky v informaci ke schůzce 7. května 2021 – viz níže).

Důležitá informace – od 17. května 2021 bude ve školách probíhat testování pouze v pondělí, tudíž již nebudete moci využít možnosti čestného prohlášení. Do páteční schůzky totiž uplyne více než 72 hodin. Proto vám doporučujeme objednat se na antigenní testování do testovacího centra v Jilemnici.

Schůzky jsou podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (test musí být povolený Ministerstvem zdravotnictví). Jsou stanoveny následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,“

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Možnosti prokázání testu:

1) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

2) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

4) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 2), resp. v případě podle bodu 3) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

Od Vás rodičů potřebujeme doložit absolvování testu s negativním výsledkem.  Provedení testu může proběhnout v testovacím místě, ve škole nebo ve výjimečných případech i samotestováním v místě schůzky (test si musí každé dítě donést a musí být určen pro sebetestování a povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou). Negativní výsledek testu lze doložit potvrzením z odběrového místa, nebo čestným prohlášením rodičů (viz příloha).

Bez doložení testu nebude Vašemu dítěti účast na schůzce umožněna !!!

Schůzky budou probíhat za dodržení všech epidemiologických opatření.

Rubriky: akce, mládež, nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem JAK DOLOŽIT TESTOVÁNÍ :

Schůzka dětí – 21. května 2021 + (soutěž – sobota 22. května 2021)

Schůzka dětí proběhne 21. května 2021 od 16,00 hod., kdy se  opět sejdeme na hřišti u nemocnice.

Odjezd na soutěž do Košťálova – v sobotu 22. května 2021 od hasičárny v Jilemnici:

                – 8,30 hod.   – kategorie – STARŠÍ

                – 12,30 hod. – kategorie – MLADŠÍ

POZOR – nezapomenout vzít sebou potvrzení o testování !!!!

Schůzky jsou stále podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. (Podmínky v informaci ke schůzce 7. května 2021 – viz níže).

Důležitá informace – od 17. května 2021 bude ve školách probíhat testování pouze v pondělí, tudíž již nebudete moci využít možnosti čestného prohlášení. Do páteční schůzky totiž uplyne více než 72 hodin. Proto vám doporučujeme objednat se na čtvrtek 20. května 2021 nebo pátek 21. května 2021 na antigenní testování do testovacího centra v Jilemnici.

Tento výsledek antigenního testu využijete následně i na sobotní (22. května 2021) soutěži Plamen, která proběhne v Košťálově. Dopoledne budou soutěžit kategorie starších a odpoledne kategorie mladších.

Varianta samotestování by pro vás byla náročnější, protože výsledek platí pouze pro jednu danou akci. Test se proto musel obstarávat 2x – jednou na páteční schůzku a jednou na sobotu.

Sledujete prosím pravidelně tyto naše stránky, kde budeme zveřejňovat případné nové informace.

Rubriky: akce, mládež, nezařazené, soutěže | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schůzka dětí – 21. května 2021 + (soutěž – sobota 22. května 2021)