Schůzky dětí a dorostu od 7. května 2021

Vážení rodiče,     (aktualizace 3/5/2021)

na základě současné epidemiologické situace obnovujeme od pátku 7. května  2021 naši sportovní činnost.

První schůzka dětí proběhne 7. května 2021 od 16,00 hod., kdy se  sejdeme se na hřišti u nemocnice. Schůzky dorostu budou ještě upřesněny.

Schůzky jsou podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (test musí být povolený Ministerstvem zdravotnictví). Jsou stanoveny následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Možnosti prokázání testu:

1) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

2) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

4) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 2), resp. v případě podle bodu 3) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

Od Vás rodičů potřebujeme doložit absolvování testu s negativním výsledkem.  Provedení testu může proběhnout v testovacím místě, ve škole nebo ve výjimečných případech i samotestováním v místě schůzky (test si musí každé dítě donést a musí být určen pro sebetestování a povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou). Negativní výsledek testu lze doložit potvrzením z odběrového místa, nebo čestným prohlášením rodičů (viz příloha).

Předpokládáme, že především využijete možnost doložení testu čestným prohlášením v případě testování ve škole (viz příloha) nebo dokladem z testovacího místa.

Bez doložení testu nebude Vašemu dítěti účast na schůzce umožněna !!!

Schůzky budou probíhat za dodržení všech epidemiologických opatření.

Těšíme se na Vaši hojnou účast na schůzkách

Soutěž Plamen proběhne dne 22. května 2021 (nutné doložit test, jako na schůzkách)

Sledujete prosím pravidelně tyto naše stránky, kde budeme zveřejňovat případné nové informace.

                                                                                              Vedoucí mládeže

Čestné-prohlášení-Kovid-3-5-2021

Příspěvek byl publikován v rubrice abeceda, akce, mládež, nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.