JAK DOLOŽIT TESTOVÁNÍ :

POZOR – nezapomenout vzít sebou potvrzení o testování !!!!

Schůzky jsou stále podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. (Podmínky v informaci ke schůzce 7. května 2021 – viz níže).

Důležitá informace – od 17. května 2021 bude ve školách probíhat testování pouze v pondělí, tudíž již nebudete moci využít možnosti čestného prohlášení. Do páteční schůzky totiž uplyne více než 72 hodin. Proto vám doporučujeme objednat se na antigenní testování do testovacího centra v Jilemnici.

Schůzky jsou podmíněny absolvováním testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (test musí být povolený Ministerstvem zdravotnictví). Jsou stanoveny následující podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,“

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Možnosti prokázání testu:

1) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

2) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

4) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 2), resp. v případě podle bodu 3) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,

Od Vás rodičů potřebujeme doložit absolvování testu s negativním výsledkem.  Provedení testu může proběhnout v testovacím místě, ve škole nebo ve výjimečných případech i samotestováním v místě schůzky (test si musí každé dítě donést a musí být určen pro sebetestování a povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou). Negativní výsledek testu lze doložit potvrzením z odběrového místa, nebo čestným prohlášením rodičů (viz příloha).

Bez doložení testu nebude Vašemu dítěti účast na schůzce umožněna !!!

Schůzky budou probíhat za dodržení všech epidemiologických opatření.

Příspěvek byl publikován v rubrice akce, mládež, nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.